Normativa 2018 Interclubs RCLleidaTT.cat

 
**ATENCIO campionat pensat sense categoria 1/8TTglow.

**ATENCIO campionat pensat per finals de 10min per la categoria 1/8TTelectric.

 

MODIFICACIO NORMATIVA 2018 en PDF sense categoria 1/8TTglow

 

La normativa s'aplicarà al Campionat Interclubs RCLleidaTT en les escales:
- 1/6 TT.
- ***1/8 TT glow ***CAMPIONAT 2018 pensat SENSE aquesta categoria.
- 1/8 TT electric

 

Normativa en PDF 2017

 

 

Conceptes aclaridors
(http://dlc.iec.cat Instituts d'Estudis Catalans)
1.1- Norma: regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu capteniment.
1.2- Regla: precepte que dirigeix la conducta dels participants en una competició.

 

2.1- Prova: competició esportiva per a determinar un guanyador entre dos o més adversaris, batre un rècord, etc.
2.2 - Cursa: acció de córrer en competició.
2.3 - Carrera: Cursa.

 

3.1 - Circuit: recorregut tancat en què es disputen curses atlètiques, hípiques, automobilístiques, etc.
3.2 - Traçat: recorregut d’un camí, d’un canal, etc., sobre el terreny.

 

4.1- Qualificació: acció de qualificar.
"La primera qualificació és de 5 minuts".
4.2- Qualificar: en una competició esportiva, superar una prova eliminatòria i passar a la següent.
"Per qualificar he de quedar entre els 10 primers".
4.3- Classificació: acció de classificar.
"La classificació general per punts".
"La primera classificació és de 5 minuts".

4.4.1- Classificar1: un esportista o un equip, superar una eliminatòria que li permet de continuar en una competició.
"Per classificar he de quedar entre els 10 primers".
4.4.2- Classificar2: un esportista o un equip, quedar en un determinat lloc en una competició.
4.5- Classificaròria: Que serveix per a classificar.
"La primera classificatoria és de 5 minuts.

 

6-Tipus de penalitzacions:
6.1- Drive through: condueixi a través de.
6.2- Pass thru: passar a través de.
6.3- Stop and go: parar i seguir.

 

7-Tipus de sortida:
7.1- Sortida volant o en marxa: els cotxes aniran rodant sense parar-se per a realitzar la formació de sortida.
7.2- Sortida llançada: els cotxes començaran a córrer a l'ordre del director de carrera, desde la mateixa pista o desde boxes, en l'ordre establert dels cotxes i en un espai de temps determinat entre cotxes.
7.3- Sortida tipus Le Mans o en columna: els cotxes es disposaran en un marge del traçat, en el costat de la traçada, en un angul de 45 graus i amb una separació entre cotxes determinada. Hi haurà conta endarrera des dels 10 segons.
7.4- Sortida tipus parrilla F1: igual que la tipus Le Mans o en columna però els cotxes es posaran al centre del traçat separats un darrera l'altre i en disposició en linea del primer a l'últim o alternatiu dreta-esquerra.

 

 

 

 

www.RCLleidaTT.cat

 
 
 
 
>